برنامه بازاریابی تخصصیفروشگاه سازکده
برنامه بازاریابی فروشگاه اینترنتی سازکده یک امکان رایگان بوده که کاربران را قادر می سازد تا با قرار دادن لینک یا لینک ها در وب سایت خود به تبلیغ فروشگاه اینترنتی سازکده یا کالاهای آن پرداخته و از آن کسب درآمد کنند. با خرید کالاها توسط خرید کنندگان توسط لینک شما کمیسیونی (درصدی از فروش) به شما پرداخت می شود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر ۵% می باشد.
بازاریابی با کد معرف

ورود / ثبت نام

در این روش شما پس از ثبت اطلاعات از کارشناسان سازکده کد معرف اختصاصی به همراه لینک اختصاصی خود را دریافت می کنید .

ارتقاء حساب کاربری (اشخاص حقیقی)

فروشگاه و یا اساتید و مربیان

در این روش حساب کاربری شما ارتقا داده می شود و بر روی محصولات سازکده تخفیف های اختصاصی دریافت می کنید .

ارتقاء حساب کاربری (اشخاص حقوقی)

آموزشگاه، مهدکودک، هنرستان و ...

در این روش حساب کاربری شما ارتقا داده می شود و بر روی محصولات سازکده تخفیف های اختصاصی دریافت می کنید .